Kontakt

Administrasjon
NSF har sitt kontor i Fridtjof Nansens vei 19, Majorstuen, 0369 Oslo

Virksomhet

  • NSF skal være en nasjonal kunnskapsressurs som bidrar til å sikre industrien internasjonal kompetanse- og konkurransekraft.
  • NSF skal produsere og tilgjengeliggjøre informasjon, samt utvikle og iverksette tjenester som bransjen etterspør.
  • NSF skal være et nasjonalt godkjenningsorgan for personell innen ulike sammenføyningsmetoder.
  • NSF skal være en ressurs for utvikling av harmonisert utdanning og fremtidsrettede læringssystemer.
  • NSF skal være det koordinerende organ for sveiseteknisk standardisering og medvirke til forankring av standarder hos sluttbruker.

 

Lokalavdelinger

Hordaland
Rogaland
Møre og Romsdal
Øst
Trønderlag
Helgeland og Salten
Nordnorge Nord
Sørlandet
Hedmark og Oppland

Dag Syvertsen - Generalsekretær

Telefon: 415 96955
Epost: dag@sveis.no

Erik Virik Fusdahl - Leder

Telefon:
Epost: erik.fusdahl@kemppi.com

Jan Erik Johansen - Nestleder

Telefon:
Epost: jan.erik.johansen@sveiseeksperten.no

Tone Hasle - Styremedlem

Telefon:
Epost: tone.hasle@dnvgl.com

Frode Johansson

Telefon:
Epost: frode.johansson@bergengroup.no

Helge Nesse

Telefon:
Epost: helge.nesse@ikm.no

Alexandra Wikstrøm

Telefon:
Epost: iweld_alexandra@outlook.com

Aage Ødegaard

Telefon:
Epost: aod@agilitysubsea.no

13 + 6 =