Vi registrerer nesten daglig korrosjonsskader i norsk industri. Mange av disse skader kunne vært spart ved å bruke tilgjengelige kunnskaper. Dette bør det gjøres noe med. Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF) tar her et initiativ og planlegger et dagsseminar i korrosjon. Rett nok er en del av skadene knyttet til sveis, men seminaret retter seg til alle som arbeider med metaller.

 

Seminaret har følgende hovedpunkter:

Korrosjonsmekanisme

 • –  Elektrokjemi enkelinnføring
 • –  pH-begrepet
 • –  Anode/Katode
 • –  ArealforholdKorrosjonstyper
 • –  Klassifisering i.h.t. NACE-standard
 • –  KorrosjonskartKorrosjonsvern
 • –  Offermetall
 • –  Rustbestandige stål
 • –  Isolasjon
 • –  Schaeffler-diagram ogvalg av elektroder
 • –  Korrosjon og sikkerhet

Korrosjonscaser

 • –  Materialvalg tilsjøvannsystemer
 • –  Utskiftning avventilkomponenter
 • –  Pakningsmaterialer
 • –  Manko: Materialsertifikat
 • –  Feil-leveranser
 • –  Nye komponenter iReguleringsventil
 • –  Offshore- cases
 • –  Eksos fraforbrenningsmotorer
 • –  Mix av metaller

 

SEMINARINFO

Arrangeres følgende steder:

AGA, Leirdal:
Påmeldingsfrist 17. august
28. august 2018, kl. 10.00-18.30

Nær Værnes:
25. september 2018

Nær Flesland:
23. oktober 2018

Seminarpris som omfatter 8 ½ time inklusive en enkel bevertning: kr. 3900,-

Klikk her for program..

Vennligst bruk skjema for påmelding:

Påmelding til Korrosjonsseminar 28. August 2018

 • Faktura sendes til oppgitt fakturaadresse i forkant av seminaret.