NSF søker Daglig leder / Generalsekretær

Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF) er et av Norges eldste fagforbund. Totalt er det rundt 700 personlige, og rundt 100 bedriftsmedlemmer. Organisasjonen er bygget opp med 8 lokalavdelinger. NSF er ansvarlig for godkjenningsordningen for utdanningen av...