Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har jobbet med additiv produksjon siden 2011, og har investert i egen 3d printer i sitt prototypeverksted på Kjeller. Jan Rune Nilssen ga forsamlingen på SMART Sveis innsikt i fordeler, utfordringer og erfaringene FFI har gjort seg så langt. 

Målet med investeringen er å forenkle produsksjonsprosesser og utvikle en mulighet til å flytte produksjon nærmere brukere. FFI har  testet ut microfabrikker både i felt sammen med spesialstyrkene nasjonalt og internasjonalt og plassert ut på en av kystvaktens skip. De mange fordelene med kortere produksjonstider, muligheter til hurtig å produsere komplekse deler og muligheten til å være nært styrkene som man skal støtte opp under, har vært en driver i prosessen. 

FFI har delt sitt arbeid inn i tre faser:

 • Fase 1 Anskaffe 3D printere for å demonstrere teknologien
 • Fase 2 Bygge tillit til og kunnskap rundt teknologien
 • Fase 3 Implementering som omfatter utfordringer som:
  • Sikker filbehandling 
  • Tilgangskontroll
  • Dele bibliotek
  • IP-rettigheter
  • Opplæring
  • Sertifisering av prosessen

Erfaringene fra microfabrikkene er i dag tatt videre i FieldMade. Nilssen anbefalte også interesserte å delta på AMMA 2020 – Additive Manufacturing for Military Applications som arrangeres av FFI i oktober 2020.  Det er fjrede gangen AMMA blir arrangert.