Styret har i perioden 2018 hatt følgende sammensetning:

Leder: Rudi Jørgensen Trondheim Stål AS
Nestleder: Stig A. Aarhaug MSG Technology
Kasserer: Morten Haagenstad Yara Praxair AS
Styremedlem: Jan Olav Bolme Statoil ASA
Styremedlem: Roald Duun Duun Industrier
Styremedlem: Mette Kne Vitec AS
Varamedlemmer: Bjørnar Værnes Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Varamedlem / Valgkomite:
Geir Inge Roel Axess AS

Stig Andre Aarhaug og Jan Olav Bolme var på valg og tar en ny periode på 2 år. Mette Kne ønsker å tre ut av styret pga av ny jobb, Helge Fylkesnes fra Vitec Verdal trer inn i Mette sin plass.
Nye styremedlemmer er Atle Monsås som er fabrikksjef på Skala fabrikker i Trondheim og Hanne Stølen som jobber til Karl Knudsen ingeniørfirma.

Møter:
Det har i perioden blitt gjennomført 5 stk styremøter/arbeidsmøter.

Årsmøte/generalforsamling 2019:
Årsmøte/generalforsamling blir gjennomført mandag 13.03.2019 klokken 18.00 på ØX Taap room.

Medlemmer:
Personlig medlemmer ligger vel på rundt 80 stk. Vi ønsker å prøve å verve flere bedriftsmedlemmer.

Regnskap:
Regnskap for 2018. Kort fortalt:
Inntekt: ca 115.560,77
Overskudd for fjoråret på 47.293,27
Vi har kr 76.227,73,- på brukskonto og kr 45.021,27,- på kapitalkonto

Aktiviteter:

Trøndsk sveisedag ble avholdt på Stiklestad hotell torsdag 17.10.2018. Det var følgende hovedtemaer på Trøndsk:
1. Robotisering og automatisering i sveiseindustrien
2. Industri 4.0 i sveisesammenheng
3. Bedriftsbesøk hos Kværner Verdal AS
4. Endringer i NS-EN 1090.
5. Automatisert ultralyd
6. Laserteknologi

Det var under Trøndsk bra oppmøte med ca 64 deltakere, 3 utstillere og 21 deltakere på middag på kvelden. Veldig gode tilbake meldinger på Trøndsk 2018?

Trondheim 30.03.2019
Rudi Jørgensen
Leder NSF avd. Trøndelag