Innmelding i Norsk Sveiseteknisk Forbund

Et medlemskap i NSF vil gi deg mange fordeler.

Som medlem i NSF får du;

Tilgang til et nettverk av eksperter.
Rådgivning.
Sveiseaktuelt.
Innbydelse til tema dager og konferanser.
Tilgang til norske og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

Tilgang til et nettverk av ekseperter innen sveising og sammenføyningsteknikker
Du får tilgang til tidlig informasjon om den tekniske utviklingen som skjer inneN ditt område. Du kan knytt verdifulle kontakter med både konkurrenter og kunder. Du deltar i et nettverk av kunnskapsrike personer.

Rådgivning
Som medlem kan du raskt og uten ekstra kostnader spørre oss. Vi kan formidle den kunnskap vi har og sette deg i kontaklt med rette person/fagmiljø for dine problemstillinger

Sveiseaktuelt
Du får gratis vår avis SVEISEAKTUELT. Her står det artikler og stoff om sveising og sammenføyning. Den gjengir rapporter fra de forskjellige fagområder NSF er med i og gir deg muligheter for å kunne lese om det siste innenfor sveisteknikk.

Innbydelse til tema konferanser
Som medlem får du innbydelse til tema konferanser til en rabattert pris. Du får også gunstige tilbud kurs og konferanser til NSF`s medlems organisasjoner.

Tilgang til IIW og EWF Intranett
Alle som vil kan naturligvis besøke NSF hjemmeside www.sveis.no. Er du  medlem i en av IIW`s komiteer får du tilgang til informasjon som ligger underd ditt dittr fagområde. Dette er passordbeskyttet på IIW`s intranett. Send e-post til post@localhost og vi vil sende deg passordet.

Teknisk nyheter fra Europeiske og Internasjonale sveise organisasjoner
Regler og standarder
Opplæring
HMS
Mulighet for å kunne delta i diskusjons grupper

Tilgang til innformasjon  om norske og internasjonale forskningsprosjekt
Du får tidlig innformasjon og kan påvirke aktuell forsknings prosjekter.

Muligher for utdannelse og opplæring
Du får kontinuerlig aktuell innformasjon opplæring og utdannelse etter europeiske standarder. Du får innbydelse til kvalifiserte kurser og seminarer som behandler ulike former for sammenføynings teknologi. På alle disse kurser vil du få en rabattert pris.

Vennligst bruk nedenstående skjema for din/deres innmelding i NSF.