Digtalisering står sentralt i enhver teknologi- og industribedrift, og det gjenspeiler årets program godt. I rask rekkefølge fikk forsamlingen innføring i løsninger fra Aker Solutions, Weldindustry og ESAB. 

Kristian Jørgensen er ansvarlig for produksjosnteknologi hos Aker Solutions og jobber tett med sveisetekniske oppgaver. Gjennom flere år har krav til dokumentasjon økt, og Jørgensen nevnte eksempler hvor små strukturer leveres med 2000 sider dokumentasjon og 6000 sveiser som skulle logges manuelt. Utviklingen medførte at Aker Solutions etablerte et prosjekt for å digitalisere prosessene sine og komme bort fra manuelle loggføringer. Gjennom samarbeid med leverandører har de fått utviklet en smart reader som gir sveiseren umiddelbar tilbakemelding på egen varmetilførsel og kvalitet på sveisen. Jørgensen ga forsamlingen innsyn i prosessen hvor prosedyrer og utstyr ble lagt inn i systemet for å få ut de data man ønsket, og hvordan de har gått via pilotprosjekt frem til et fullt ut fungerende system. 

Etter Jørgensen var det Weldindustry sin tur til å vise frem sin løsning hvor de to forsamlingen gjennom en komplett produksjonsprosess gjennom planlegging og produksjonsordre, overføring til godkjent sveiser, logging av sveiseutførelsen, overføring til NDT inspektører og logging av resultat frem til komplett dokumentpakke. Flere i salen kjente seg nok igjen i at denne digitaliseringslønsingen vil effektivisere prosessene for mange virksomheter.

Siste ut i denne bolken var Lars Gylling Olesen fra ESAB som  presenterte selskapets satsing på digitalisering. ESAB har innledet samarbeid med Microsoft for å sikre funkjsonalitet og sikkerhet i løsningen sin, og har gjennom oppkjøp av teknologibedrifter økt sin bredde på hva de kan levere i egen løsning. Gylling Olesen avsluttet med å invitere norske bedrifter til samarbeid og partnere for uttesting av løsningen.