Standarden for utførelse av stål- og aluminiums konstruksjoner og CE merking av disse kom sent i fjor ut i ny utgave. Den gamle versjonen er trukket tilbake hvilket medfører at alle som må forholde seg til denne må sette seg inn i og følge de nye kravene. CE merking av alle bærende konstruksjoner i stål og aluminium har vært et krav siden 1.juli 2014.

Standarden er oppdatert med de riktige og siste henvisninger til andre EN- og ISO standarder for bl.a. sveising, NDT og overflatebehandling. Siden ikke alle standarder oppdateres samtidig så er det selvsagt nødvendig fra tid til annen å rydde opp her. Å lage en fullstendig oversikt over hva som er endret i EN 1090-2 2018 er veldig vanskelig da mye av teksten er endret på de 200 sidene. Det er noe som er blitt strengere, noe er mindre strengt og noe er bedre beskrevet.

Den største utfordringen er at mye av ansvaret for kvalitetsangivelser og krav nå er overført til den prosjekterende, altså designere. Dette kan bli en utfordring for erfaringen har vist at dette ofte er de som spør mest om hva som burde være riktig kvalitet, kontrollklasse og inspeksjon. Ingen regel uten unntak, men i bygg- og anleggsbransjen samt landbasert industri har de prosjekterende ofte lite erfaring og kunnskap om hva som bør kreves av kvalitet til sveis, NDT og overflatebehandling. Det er også innført noen nye begreper som heter WIC: Weld Inspection Class som skal beskrive hvilket kontrollomfang som skal benyttes avhengig av hvilken type sveis og belastning for hver konstruksjon eller konstruksjonsdel. Her kommer blant annet utmatting inn som en viktig faktor.

Tidligere ble alle prosjekt satt i utførelsesklasse EXC2 hvis ikke annet var angitt. Nå må det oppgis på tegnings- eller designunderlaget. Hvis ikke kan man risikere å få levert ihht EXC1 helt lovlig hvis det ikke kreves noe mer i kontrakt eller underlag. EXC1 har veldig få og beskjedene krav til sveis eller NDT.

Kontrollomfang er også noe som må påføres det aktuelle tegningsunderlag for prosjektet, hvis ikke så kan den utførende møte EN 1090-2 kravene ved å kun utføre kontrollomfang av sveis på generell årlig basis, ikke nødvendigvis til ethvert prosjekt. Utførelsen og krav til NDT er blitt bedre og mer utførlig beskrevet.
Det er dessuten åpning for at sveisekoordinatoren (RWC) med nødvendig kompetanse kan sertifisere egne sveisere internt uten å benytte 3.part. Dette må selvsagt godkjennes av kunden. – hvis da kunden har kunnskap til å vite hva som er forskjellen.

Kamstål/armeringsjern er nå omsider inkludert i EN1090-2 standarden. Sveising og kontroll skal utføres ihht ISO 17660-1 and ISO 17660-2.

Krav til hardhetstesting av termisk brente flater er nå innskjerpet til å være utført hvert år. Hvordan dette skal utføres står godt beskrevet i standarden. Hvis flammeretting benyttes må det foreligge en prosedyre.
Det er også kommet endel nye Annexer for både normative og informative guider.

Om den nye standarden blir en forbedring av kvaliteten i bygg- og anleggsbransjen samt øvrig landbasert industri gjenstår å se – la oss krysse fingrene og håper det.