Rune Vestbekken fra Contiga var foredragsholder også i 2019, og denne gangen var fokus «erfaring med 1090-2». Byggebransjen har de senere årene fått sterkere krav til kvalitetssikring av sveis, og etter at et nytt tillegg som omhandler sveising av armeringsstål ble lansert ble fokus satt spesielt på disse kravene på årets SMART Sveis.

I det nye tillegget er det nå kommet krav til sertifisering av sveisere av lastbærende sveiseforbindelser. Til verkstedene er det krav om tre produksjonsprøver ved oppstart som skal strekktestes og deretter nye prøver hver tredje måned, mens det for montasje er krav om nye prøver hver måned. Ettersom sveisekoordinator kan utstede sertifikater i henhold til NS-EN ISO 9606-1 , bør virksomheter vurdere å anskaffe eget utstyr for strekktester.

Næringen opplever også at det fortsatt kan være utfordrende å sette ut arbeid til underleverandører, for selv om stadig flere verksteder blir CE-godkjent er det fortsatt mange som henger etter med godkjenningen. 

Det ble stilt spørsmål fra salen om hvor langt bransjen var kommet med implementering og etterlevelse av kravene og det ble diskutert endel rundt modenheten. For byggebransjen er dette forholdsvis nye krav, og selv om det går i rett retning, er det fortsatt endel som gjenstår. Temaet rundt BA næringen og sveising kommer stadig opp, og det er helt klart at temaet engasjerte forsamlingen i dag.