Administrasjon
NSF har sitt kontor i Sanden 1, 3264 Larvik

Virksomhet

  • NSF skal være en nasjonal kunnskapsressurs som bidrar til å sikre industrien internasjonal kompetanse- og konkurransekraft.
  • NSF skal produsere og tilgjengeliggjøre informasjon, samt utvikle og iverksette tjenester som bransjen etterspør.
  • NSF skal være et nasjonalt godkjenningsorgan for personell innen ulike sammenføyningsmetoder.
  • NSF skal være en ressurs for utvikling av harmonisert utdanning og fremtidsrettede læringssystemer.
  • NSF skal være det koordinerende organ for sveiseteknisk standardisering og medvirke til forankring av standarder hos sluttbruker.

 

Pål Victor Verndal

Generalsekretær

Telefon: 906 12 469
Epost: pal@sveis.no

Berge Edland

Leder

Telefon: 917 59079
Epost: be@metallteknikk.no

Kristian Jørgensen

Nestleder

Aker Solutions
kristian.joergensen@akersolutions.com
TLF: 46 41 17 43

Tone Lindberg Grøstad

Styremedlem

Maskingrossistenes Forening
tone@mgf.no
TLF: 97 18 73 03

Gert Christian Strindberg

Styremedlem

Fabtech AS
gcs@fabtech.no
TLF: 90 08 05 01

Steffen Overaa

Styremedlem

OSO Hotwater AS
Steffen.overaa@osohotwater.com
TLF: 41 12 09 31

Rudi Jørgensen

Styremedlem

Trondheim Stål AS
rudi.jorgensen@trondheimstaal.no
TLF: 959 38 137

Knut Arne Hundal

Styremedlem

Lascentrum Norge AS
k.hundal@lascentrum.no

Varamedlemmer:

Frode Johansson

1. varamedlem

Bergen Group Services AS
frode@endursjosterk.no
TLF: 97 08 07 66

Er du usikker på hvem du skal kontakte, vennligst bruk kontaktskjemaet. Din henvendelse vil bli sendt riktig person.

8 + 5 =