Administrasjon
NSF har sitt kontor i Fridtjof Nansens vei 19, Majorstuen, 0369 Oslo

Virksomhet

  • NSF skal være en nasjonal kunnskapsressurs som bidrar til å sikre industrien internasjonal kompetanse- og konkurransekraft.
  • NSF skal produsere og tilgjengeliggjøre informasjon, samt utvikle og iverksette tjenester som bransjen etterspør.
  • NSF skal være et nasjonalt godkjenningsorgan for personell innen ulike sammenføyningsmetoder.
  • NSF skal være en ressurs for utvikling av harmonisert utdanning og fremtidsrettede læringssystemer.
  • NSF skal være det koordinerende organ for sveiseteknisk standardisering og medvirke til forankring av standarder hos sluttbruker.

 

Lokalavdelinger

Hordaland
Rogaland
Møre og Romsdal
Øst
Trønderlag
Helgeland og Salten
Nordnorge Nord
Sørlandet
Hedmark og Oppland

Knut Arne Hundal - Generalsekretær

Telefon: 415 56 066
Epost: knut@sveis.no

Erik Virik Fusdahl - Leder

Telefon: 918 80987
Epost: erik.fusdahl@kemppi.com

Erik Stiklestad - Nestleder

Epost: erik.stiklestad@kvaerner.com

Styremedlem

Helge Nesse

Telefon: 916 19171
Epost: helge.nesse@ikm.no

Rudi Jørgensen

E-post: rudi.jorgensen@trondheimstaal.no
Mobil: 95938137

Steffen Overaa

Telefon: 411 20931
Epost: steffen.overaa@osohotwater.com

Varamedlemmer:

Magne Barka

Telefon: 906 40994
Epost: magne.barka@aarbakke.no

Frode Johansson

Telefon: 970 80766
Epost: frode.johansson@bergengroup.no

13 + 4 =