Bilde-av-ny-forskrift-for-trykkdirektiv

PED eller Trykkdirektivet er et fagområde det stadig stilles spørsmål til. Når er det krav til å produsere i henhold til det? – Hvordan og når skal man CE merke? Hvilke standarder og materialer kan man bruke? – spørsmålene er mange. Det kom en ny revisjon av direktivet 20 juli 3016 med endel viktige endringer og det jobbes stadig for å gjøre dette kjent både hos de produserende og de som designer. Standard.no har tatt initiativet til kurs i forskrift som vil gi en god innføring i dette. Vi regner med at dette kan være av interesse for de som jobber med sveising av trykksatte komponenter, anlegg, rør og tanker. Les videre informasjon fra standard.no her..