Bilde-av-ny-forskrift-for-trykkdirektiv

PED eller Trykkdirektivet er et fagområde det stadig stilles spørsmål til. Når er det krav til å produsere i henhold til det? – Hvordan og når skal man CE merke? Hvilke standarder og materialer kan man bruke? – spørsmålene er mange. Det kom en ny revisjon av direktivet 20 juli 3016 med endel viktige endringer og det jobbes stadig for å gjøre dette kjent både hos de produserende og de som designer. Standard.no har tatt initiativet til kurs i forskrift som vil gi en god innføring i dette. Vi regner med at dette kan være av interesse for de som jobber med sveising av trykksatte komponenter, anlegg, rør og tanker. Les videre informasjon fra standard.no her..

Pin It on Pinterest

Shares
Share This