God kvalitet og lav pris – selvsagt, men da tar det lengre tid, Lav pris og kort leveringstid – klart det, – men kvaliteten blir nok så som så… Kort leveringstid og god kvalitet kan også være mulig, men det koster.

Vi vet det jo alle sammen, – når prisene presses så får det konsekvenser. Noen byggherrer, innkjøpere og sluttbrukere kan nok leve i den troen at det er mulig å få til et prosjekt med gunstige priser, – gode leveringstider og flott kvalitet, men det er nok av eksempler på at dette er utopi. Hvorfor fortsetter man da å sette prosjekter til lavkostland som tilslutt viser seg å gi en langt høyere sluttregning etter kostnader for oppfølging, misforståelser, oppretting av feil utført arbeid, dårlig sveisearbeid, feilaktig eller manglende NDT-kontroll?

Alle som jobber innenfor verkstedindustrien er nok enige om dette, og jeg tror også byggherrene og sluttkundene vet det. Presset kommer jo også fra konkurrenter og myndigheter, men ingen vil ta regninga. Vi hører jo stadig om prosjekt-overskridelser, – konkurser, og nedbemanning. Hører også at noen kunder praktiserer at prosjekter blir satt ut på nettauksjon! Dette er en ond sirkel som vi på en eller annen måte må komme ut av.

Effektivisering med automatisering og robotisering er selvsagt en metode for å senke kostnader uten å la det gå på bekostning av arbeidsplasser og kvalitet. Med rett tilpassing kan man produsere mer på kortere tid til en bedre kvalitet. Dagens systemer kan også tilpasses stykkproduksjon, ikke bare store serier.

Er bransjen villig til å satse på dette? Eller er vi for konservative? I april skal det avholdes en konferanse på Norges Varemesse med fokus på nettopp dette. SMART Sveis konferansen skal avholdes sammen med Maskingrossister, Automatiseringsbransjen, Robotleverandører og andre Teknologibedrifter. Sveising er en utrolig viktig del av dette. Det er svært få bygge prosjekter idag som gjennomføres uten innslag av sveiste komponenter. Norge er kjent for å være i toppsjiktet mht kvalitet og kompetanse på nye metoder og materialkvaliteter. Vi må også sikte oss inn på å bli ledende på automatiserte sveisemetoder slik at vi kan være konkurransedyktige i framtida.

Link til SMART Sveis konferansen