Legg til diplom i databasen

NB. Bruk dette skjemaet kun for å legge til nye diplomer i databasen. Ved eventuelle korrigeringer brukes «Diplomadmin»

Legg til diplom i basen

  • Dra og slipp filer her, eller
    Her kan det lastes opp diplomer,CV etc.