Etter lunsj var det HMS og digitalisering som står på agendaen. Først ut var Torgeir Buodd fra REGLO AS som ga forsamlingen innsikt i ny forskning utført av IARC i forhold til kreftfaren hos sveisere. 

International Agency for Research on Cancer (IARC) er en speislavdeling i WHO – Verdens Helseorganisasjon, og de har gjennom forskning og testing slått fast at det er en økt risiko for kreft blant sveisere. Sveiserøyken er klassifisert som kreftfremkallende og dermed plassert i høyeste fareklasse, og dermed er det en økt fokus på effektivt vern og beskyttelse av sveiserne og deres omgivelser. Tyskland har utabeidet utkast til ny norm – TRGS-528  – for å beskytte sveiseren mot avdekket risiko. 

Buodd gikk gjennom ulike muligheter for forebygging av risiko og understreket arbeidsgivers ansvar for å gjøre tilstrekkelig risikovurdering og treffe tiltak og oppfølging av risikoutsatt personell. Samtidig er det arbeidstakers ansvar å benytte verneinnretninger som fins på stedet.