NSF Hedersdiplom

NSF Hedersdiplom

Nominer en kandidat

Se liste over mottakere

NSF Hedersdiplom er et bevis vi ønsker å utstede til personer, skoler og bedrifter som gjør en ekstraordinær innsats for faget og bransjen. Har du en kandidat du mener fortjener NSF Hedersdiplomet vil vi gjerne at du gjør oss oppmerksom på denne kandidaten ved å søke denne kandidaten til NSF hedersdiplomet. Disse nominasjonene vil bli behandlet av NSF både sentralt og lokalt.

-NSF Hedersdiplomet er et bevis vi ønsker å utstede til bedrifter, skoler og personer som gjør en ekstraordinær innsats for faget og bransjen.

-Via sveis.no kan man utnevne kandidater, både personer og bedrifter med en kort beskrivelse av hvorfor akkurat denne kandidaten fortjener NSF Hedersdiplomet.

-Innkomne kandidater organiseres av NSF sentralt, men nominasjonen gjøres av lokalavdelingenes styre. På denne måten forankre avgjørelsen.

-Som bevis, utsteder (NSF Sentralt) diplom med kandidatens navn og årsak til utmerkelsen. Signeres i bunn av Generalsekretær og respektiv lokalavdelingens styreleder.

-Kandidatene med NSF Hedersdiplom er gjenstand for hedring under sentrale og lokale samlinger.

-Hensikten er å løfte frem engasjementet og gi oppmerksomhet til våre gode ambassadører av sveisefaget uavhengig av hvilket nivå av sveisebransjen du jobber.

-NSF vil fortsatt kunne dele ut hederspris, men dette vil ha en mer sporadisk form enn utmerkelsen. Vi vil derfor operere med «Hedersdiplom» og «Hederspris» som oppmerksom het til de vi ønsker å fremheve.

Søknad NSF Hedersdiplom

Kandidat(Påkrevd)
INNSENDER:
Navn(Påkrevd)

Liste over mottakere av NSF hedersdiplom

Kathrine Molvik 09.12.2021
Dag Wangen
21.01.2022