Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF) er et av Norges eldste fagforbund. Totalt er det rundt 700 personlige, og rundt 100 bedriftsmedlemmer. Organisasjonen er bygget opp med 8 lokalavdelinger.
NSF er ansvarlig for godkjenningsordningen for utdanningen av sveiseinspektører og sveisekoordinatorer i Norge, og deltar i internasjonale forbund som eksempelvis IIW (International Institute of Welding)/ EWF (European Welding Federation).

Norsk Sveiseteknisk Forbund søker etter:

Daglig leder / Generalsekretær

Hovedoppgaven er å lede Norsk Sveiseteknisk Forbund. Forbundet ledes gjennom overordnet drift, i samarbeid med lokale avdelinger. Driften innebærer også et forvaltningsansvar av ANB (Authorized Nominated Body) godkjenningen NSF innehar.

En daglig leder må kunne se muligheter for utvikling, rekrutering, bærekraftig organisering og andre elementer som gir NSF et løft inn i fremtiden. I tillegg ser vi etter kandidater som:

 • Arbeider selvstendig, målrettet og strukturert med gode samarbeidsevner
 • Inneha kunnskap om sveisefaget og bransjen
 • Har forretningsmessig forståelse
 • Kjennskap til IIW og/eller EWF vil være positivt. Det samme når det gjelder offentlige/private og frivillige organisasjoner og støtteordninger.

Stillingen innebærer:

 • Frihet under ansvar
 • Mulighet til påvirkning og utvikle innholdet i stillingen
 • Tilgang på et stort kontaktnettverk innenfor bransjen
 • Evner å jobbe etter formål og ikke nødvendigvis direkte instrukser

Oppgaver

 • Ajourhold medlemsregister
 • Forbundets drift og budsjettansvar
 • Arrangement i regi av forbundet
 • Vedlikeholde styringssystem og jobbe for at IIW sine krav blir ivaretatt
 • Ansvarlig for publikasjon av «Sveiseaktuelt»

 

Kandidater fra hele landet oppfordres til å søke. Stillingen er fleksibel med hensyn til arbeidssted.

For nærmere informasjon ta kontakt med Berge Edland på tlf: 917 59 079 eller Knut Arne Hundal tlf: 415 56 066

Skriftlig søknad sendes til Berge Edland på e-post: be@metallteknikk.no

Vi vil fortløpende vurdere kandidater til stillingen er besatt