En kan si mye om hvor trist det er med nedgangen i Olje & Gass næringen for norsk industri. Mange arbeidplasser er gått tapt og kommer kanksje aldri tilbake. Det hjelper ikke stort å klage, for slik er det bare og viser nødvendigheten av å være tilpassningsdyktig og fleksibel. Olje & Gass er nede i en bølgedal, – og det har den vært før. Kanskje ikke så dyp som denne, men bransjen har alltid vært preget av svingninger. Da gjelder det å dra nytte av dette på best mulig vis.

Noe som faktisk har vært en interessant bieffekt av dette, – er at de som har jobbet i Olje & Gass nå etterhvert har fått jobber i andre bransjer. De har da tatt med seg kvalitetstenkingen og HMS filisofien til andre deler av industrien som kanksje ikke har vært så opptatt av dette. Bygg og anlegg for eksempel har fått krav på seg til CE-merking, som innebærer bedre kontroll og kvalitetsystemer. Det begynner å bli «off-shore-tilstander» i den landbaserte verkstedindustrien. Dette er flott. Det betyr at sveising som er en spesiell prosess får stor oppmerksomhet. Kompetanse og kvalitetsnivået heves når det stillles krav. Det har blitt utdannet mange nye sveisekoordinatorer, – som har lært at det er ikke «bare å sveise». Det er en grunntil at kreves sveiseprosedyrer og at de skal følges. Det hjelper ikke at et papir ligger i mappa eller henger på en vegg i verkstedet. Sveiseren må sette seg inn i parametre og instruksjonene som gis i WPS for å oppnå godt resultat. Kvaliteten oppstår der lysbuen brenner og ikke på et papir som er sendt kunde. Det kan gå ganske ille hvis man ikke følger WPS’en. Det kan oppstå sprekker, – herdesoner, bindefeil og porer hvis man ikke er nøye med kontrollen før, under og etter sveis. Det er like viktig med god kontroll selv om det er en gangbro, -en tribune, et kontorbygg, en mast – det ferdes mennesker der – og da bør det være trygt.

Kvalitet og dokumentasjon koster, men det kan bli fryktelig mye dyrere å neglisjere kravene. Lavkostland har også de samme kravene, – og hvis det ikke sjekkes opp at fabrikatøren følger kravene blir byggherren ansvarlig – og det kan fort bli dyrt å kjøpe billig. Da er fagkunnskap om blant annet sveising usedvanlig verdifull. Vi som jobber med sveising bør være stolte av det og snakke høyt om det i alle sammenhenger.

Det meste av det som bygges innvolverer sveising, da må det utføres på rett vis. Få opp yrkesstolthetes og statusen til sveiserne, de gjør en flott jobb. Bedriftledere og innkjøpere må ha respekt for den jobben sveiserne og sveiselederne gjør, – uten dem er produktene verdiløse.