Etter det vellykkede seminaret NSF avholdt i februar hos Statoil i Stavanger ble det raskt besluttet at man ville gjennomføre flere slike. 31.mai-1.juni blir det derfor ny mulighet til å delta på et nytt seminar, denne gangen hos DNV GL på Høvik. Foredragsholdere blir de samme; Eddie Flatås og Audun Tveit, men i tillegg blir det også mulighet for en tur innom skadelaben til DNV GL.  Det blir også innlegg fra vertskapet. Seminaret er også justert litt mht innholdet etter tilbakemeldinger fra deltakerne i Stavanger.