2018 er så vidt i gang, nyttårsforsetter og ønsker er derfor ganske aktuelt. Hadde det ikke vært fint om vi alle kunne være med på å øke interessen for sveisetekniske utfordringer og spørsmål? God sveisekvalitet er like relevant for olje & gass, maritim/skipsindustri og brobygging, som for landbaserte konstruksjoner, havbruk, vann-og avløp, energisektoren og byggebransjen.

NSF sin nye hjemmeside er et fint sted for å dele erfaringer, diskutere og skape interesse for faget. Dere er alle velkomne til å komme med innlegg, tanker og ideer. Vi ønsker
sveisetekniske diskusjoner og nyheter, både teknisk og prosjekter. Effektivisering og kompetanseutvikling er interessant og viktig å dele. Tenk om vi kunne komme dithen at det var like naturlig å sjekke sveis.no om morgenen for å se om det var noe nytt, som det er å sjekke nettavisene for nyheter?

Gode diskusjonstemaer kan for eksempel være:
– Skal det være Hot eller Cold pass ved sveising av duplexstål?
– Er ASTM G48 testen for streng? 35 eller40 grader?
– Hvordan skal kravene til sveising av armeringsstål tolkes ihht EN 1090?
– Hvor nær FL skal hardhet HV10 være? og hvor skal det måles- mange ulike spesifikasjoner og muligheter til mønstre..
– Når er det greit å sveis fallende?
– Skal man godta en inspektør som melder avvik når Heat-input er 0,08 utenfor WPS?

Det er sikkert mange flere spennende temaer som kan tas opp, – men det er dere som er lesere av sveis.no som kan være med å utforme nettsiden slik at den blir interessant og viktig. NSF skal jo være en nasjonal kunnskapsressurs som bidrar til å sikre industrien internasjonal kompetanse- og konkurransekraft. Den beste måten å få til dette på er at medlemmene deltar aktivt.

Det har vært noen tøffe år for sveisebransjen, men det ser ut til at det kan snu i 2018. Er det ikke bedre å dele kunnskap og gjøre hverandre gode istedenfor å sitte på hver vår tue? Det konkurreres mot lavkostland, – men hvis kvaliteten og effektiviteten er på topp så kommer prosjektene tilbake. For å få til dette må kunnskapsnivået være høyt. Det er mange nye bransjer som idag får krav til utførelse. Da holder det ikke at det står på underlaget hvilke krav som skal gjelde. De som skal fabrikkere og sveise må selvsagt forstå hvilke krav som gjelder, men det må også de som står for innkjøp. Det finnes endel nye inspektører/konsulenter som skal sjekke både sveisekvalitet og dokumentasjon, som ikke aner hva de ser etter. Sveisesertifikater, sveiseprosedyrer, materialsertifikat, logger og lister krever at de som følger opp også innehar relevant kunnskap, og ikke bare ser noen dokumenter med masse tall og bokstaver. Jeg har en anelse om at det er: ”possibilities of improvements” her. Derfor nyttårsønsket om mer kunnskap, mer faglige diskusjoner for å øke og styrke interessen for sveis.