Kværner i Verdal har en lang historie innen produksjon av store strukturer til oljeindustrien, men hvordan tenker de møte fremtiden? Verftsdirektør Erik Stiklestad ga forsamlingen innsyn i deres strategi for å omstille seg til fornybar og hvilke muligheter og utfrodring en slik omstilling gir. 

Stiklestad innledet med å gi forsamlingen en presentasjon av Kværner i Verdal og en bedriftskultur som har fokus på rekruttering, attraktive arbeidsplasser og hvor omstillinger betyr spennende muligheter. Hans budskap var klart «Steinalderen ble ikke avsluttet fordi man var fri for stein, det var kommet noe nytt som ga nye muligheter» og det kan overføres til endringen fra fossil til fornybar energi. 

Stiklestad var klar på at den største utfordringen med å være konkurransedyktig innenfor storserieproduksjon av store strukturer vil være pris. Konkurrentene er i stor grad Asia som har betraktelig lavere lønnskostnader. Når vindkraft vokser vil også behovet for høy produksjonstakt kreve omstilling i forhold til utnyttelse av ressurser.

Men, Stiklestad understreket også at det i det grønne skiftet er en mulighet for norsk industri at vi baserer produksjon på fornybar energi. I tillegg vil kortreist produksjon medføre betydelig redusert transport som gir et lavere CO2 avtrykk. 

Etter Stiklestads innlegg var det nok ingen i salen som var i tvil om at Kværner vil være en viktig aktør også i den grønne løsningen.