Møtet ble avholdt hos Pro Team Norge. 1. Per Lorang ble valgt til møte leder 2. Innkalling ble godkjent iht. til vedtekter NSF. 3. Årsberetning opplest og godkjent. 4. Regnskap fremlagt og godkjent. 5. Innkomne forslag. Det var ikke kommet forslag...