Møtet ble avholdt hos Pro Team Norge.

1. Per Lorang ble valgt til møte leder
2. Innkalling ble godkjent iht. til vedtekter NSF.
3. Årsberetning opplest og godkjent.
4. Regnskap fremlagt og godkjent.
5. Innkomne forslag. Det var ikke kommet forslag ved fristens utløp.
6. Valg.
– Styret har bestått av:

 • Leder Åge Rudolph Samuelsen.
 • Nestleder Vidar Olsen.
 • Kasserer Knut Erik Stenberg.
 • Sekretær Per Lorang Larsen.
 • Styremedlem Sindre Kentsrud
 • Styremedlem Helge Chr Aaby
 • Styremedlem Steffen Overaa
 • Varamedlem Jan Sandvold

– Valgkomiteens formann Morten Gran la fram følgende forslag på styre:

 • Leder Åge R. Samuelsen – age.rudolph.samuelsen@ebnett.no
 • Nestleder Vidar Olsen – vdrolsen@gmail.com
 • Kasserer Knut Erik Stenberg. – Mobil 414 76 066
 • Sekretær Per Lorang Larsen. – per@proteamnorge.no
 • Styremedlem Steffen Overaa – so@oso.no
 • Styremedlem Sindre Kentsrud – sik@pg-flowsolutions.com
 • Styremedlem Helge Chr Aaby – helgeaaby@online.no
 • Varamedlem Jan Sandvold – jan.sandvold@no.aga.com

Alle ble valgt inn ved akklamasjon

7. Gjenvalg på leder av valgkomiteen Morten Gran.