Vi informerer herved om at SMART industri messen flyttes med to uker. De nye datoene er 23. – 25. mai 2022. I denne forbindelse er vi også nødt til å flytte SMART Sveis konferansen med nye datoer til 24. og 25. mai 2022

Maskingrossisternes Forening eier to messer – Vei og Anlegg og SMART industri, som begge skal avvikles i 2022. Med den pågående pandemien som en uberegnelig usikkerhetsfaktor er Vei og Anlegg blitt nødt til å flytte fra sin opprinnelige dato i februar til mai, og for at dette skulle være mulig måtte vi gjøre en mindre rokkering av datoene for SMART industri.

For SMART industri mener vi at den minimale utsettelsen vil ha begrenset effekt, siden beskjeden kommer allerede nå, og vi håper dere er enige.
Det er viktig for oss å skape trygghet for dere utstillere. Dere trenger tid til å
endre planer, og til å få logistikken til å gå opp. Ved at denne endringen skjer på et så tidlig tidspunkt håper vi at det vil være mulig.

Jeg synes det er verdt å nevne at denne datoendringen faktisk også kan ha en positiv effekt, vi kommer ikke lenger i konflikt med Elmia Produksjonsmesser i Sverige, noe som vil gjøre det enklere for flere av dere utstillere.

Din påmelding er fortsatt gjeldende, du har kun fått en ny messedato å forholde deg til.

Våre websider og annet markedsmateriell vil bli oppdatert fortløpende for å reflektere de nye datoene.

Skulle du ha spørsmål ta gjerne kontakt. knut@sveis.no /tlf 41 55 60 66

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og så snakkes vi på nyåret!