Norsk Sveiseteknisk Forbund vil i 2019 gjenta suksessen med å arrangere en ny SMART sveis konferanse.
Arrangementet vil finne sted den 2.-3. april 2019 på X-Meeting Point, Hellerudsletta.

Konferansen vil ha 4 hovedtemaer der vi bl.a. vil få presentasjoner og foredrag fra kunder av sveiste konstruksjoner som f.eks. oljeselskap, foredrag om sveise- tekniske utfordriger innen høylegerte materialer, hvordan skal norske bedrif- ter hevde seg i en internasjonalt konkurranse, erfaringer med robotisering samt en rekke andre interessante foredrag.

Informasjon om konferansen med detaljert program og påmeldingsskjema vil bli publisert på www.sveis.no og i neste utgave av SveiseAktuelt.