SMART Sveis konferansen 2020 er i gang på X Meeting Point på Hellerud og er spekket med innlegg fra ledende kompetansepersoner og utstillinger fra de viktigste leverandørene til sveiseindustrien. Åpningen ble foretatt av hovedstyrets leder Erik Fusdahl. 

Fusdahl startet med å få forsamlingen inn i stemning med dagsaktuell status for industrien – både globalt og nasjonalt, før ha ga ordet videre til Kjetil Tvedt fra Norsk Industri. Tvedt fokuserte på hvordan frontfagene skal øke rekrutteringen og Norsk Industris bruk av kjente influencere for å vise attraktive arbeidsplasser til ungdom. I tillegg fikk forsamlingen en innføring i industrifagskolen som skal gi modulbasert tilbud basert på innspill fra industri og fagforeninger i de ulike regionene. 

Neste ut på programmet var Eirin Lodgaard fra SINTEF Manufacturing som ga en god innføring i lean i sammenheng med økende grad av digitale produksjonsprosesser. Lodgaard fokuserte på hva som skal til for å få en god innføring av lean og aktuelle fallgruber med bakgrunn i forskning. Hovedbudskapet var at lean er et lederansvar som ikke kan lykkes uten bred forankring og involverint. 

Etter kaffepause med mulighet for nettverksbygging og en runde på de mange standene, er nå Lars Magne Haldorsen i gang med det første dype faginnlegget på sveis. Haldorsen har i mange år jobbet med sveising av superduplex og delte mange av hans og Equinors erfaringer knyttet til temaet «Hydrogen stress cracking og superduplex steel and welds – effect of operation temperature»