Fortum Oslo Varme – Petter Vestly
Fikk hjelp av NSF for å skaffe kvalifisert sveiseledelse til prosjekter med å bygge ut fjernvarmesystemer. Er involvert i Fjernvarme, avfallshandtering, sol og vind kraft. Krav fra myndigheter samt designkrav fører til at sveising av rør til distribusjon må følges opp godt ut utføres på riktig og kontrollert måte. Både sveising og NDT må utføres forskriftsmessig. Fortum trenger flere entreprenører for oppdrag i Oslo og romerikeregionen, så det oppfordres til å ta kontakt.

Petter Vestly

Equinor R&T – Lars Magne Haldorsen
Erfaringer med sveiste konstruksjoner. Det blir brukt stort sett duplex, superduplex og titan på rør. Det meste går veldig bra, og hvis det er noen utfordringer så forsker Equinor for å finn rotårsak og løse saken for seinere utbygginger. Feil dukker selvsagt opp, men helst fordi at installasjonene begynner å bli gamle. Faktisk mest feil på CMn stål og 316L som ble mye brukt tidligere. Viktig med oppfølging og inspeksjoner underveis. For duplexrør er man mest redd for korrosjon og HISC. Utviklingen går videre med bl.a. AM – Additive manufacturing for å redusere lager med bl.a. reservedeler. Det er raskere og bedre å printe nye deler.

Lars Magne Haldorsen

Weldindustry AS – Karl Einar Tronrud
Digitalisering av sveiseprosessen og dokumentasjon med Weldeye. Effektiv sveiseoppfølging og kvalitetssikring mht både prosedyrer, sertifikater, planlegging og gjennomføring av sveiserelaterte prosesser og aktiviteter, finne feilrater og statusrapporter til ledelse og kunder samt sluttdokumentasjon.

Karl Einar Tronrud

OSO Hotwater – Steffen Overaa
Digitalisering og robotisering av sveis – og øvrige produksjonsprosesser for å øke konkurransekraft og effektivitet. Verktøy er LEAN og Six Sigma.
Kartlegging av toleransegrenser og testing på alle steg i produksjonen for å kunne effektivisere og automatisere på en god måte.
Automatiseringen i OSO har vært i stadig utvikling siden 1972, men det har skjedd masse de siste 10 årene. Automatisert prosess kontroll. Norges mest robotiserte produksjonsbedrift og er Europas ledende leverandør av varmtvannsberedere.

Steffen Overaa

Aker Solutions – Åsmund Andersen
Digitaliseringssatsingen med fokus på sveiserelaterte prosesser. Hvordan få informasjonen fra papir og permer til digitale løsninger. Her jobbes det med å digitalisere prosessen under sveising med digital weldmonitoring, digital radiografi og med dokumentasjon etter sveis. Gjør operatøren i stand til selv å følge sin prosess og sjekke at alt er innenfor prosedyren. Medfører bedre kontroll på alle parametere og vil forbedre sveisekvaliteten.
Weldmanager skal koble alt dette sammen – MIPS, og digital RT.

Åsmund Andersen

Aarbakke – Inge Brigt Aarbakke
Digitalisering 4.0 – Da krisen kom satte man i gang en prosess for å møte nye tider og øke omsetning og bli enda mer konkurransedyktige. Jobber kun Subsea og Downhole. 35 lærlinger i år. Billigere å sende til Malaysia enn til Bergen, men tar litt lengre tid. Skal alltid ha det nyeste på markedet når det gjelder CNC styrte maskiner. Alt på leiebasis, slik at man bytter når det kommer nye modeller. Aarbakke er en totalleverandør – hvorav sveising er kun ca 7 %, hovedvekten er på maskinering.

Inge Brigt Aarbakke

Institutt for maskinteknikk – Olav Egeland
NTNU med sine studenter jobber sammen med industrien for å finne gode løsninger med bruk av robotteknologi i forbindelse med sveising. Ønsker å komme i kontakt med de som vil finne løsninger. Det er bevilget betydelige summer for å bygge et nasjonalt senter for robotteknologi.

Olav Egeland

Raufoss – Manufacturing Technolgy Norwegian Catapult. – Jon Sandvik.
Muliggjør miniproduksjon for uttesting før det oppstart av ny produksjon. Tester ut nye produksjonsmetoder og prosesser på minifabrikker for å hjelpe i gang og videreutvikle mindre og mellomstore bedrifter. Dette på tvers av bransjer – ulike materialer; aluminium, compositter etc., bilbransjen, romfart, skipsbygging og forsvaret, – ønsker å komme inn i nye markeder som f.eks næringsmiddelteknologien. Center of excellence innen lette materialer og automatisert produksjon.

Jon Sandvik

Kværner Verdal – Arve Sørgjerd
Samarbeid Sintef og Kværner. Jobber med videreutvikling av robotisering av produksjonsprosessen. Har gitt gode resultater med guideproduksjon. Byttet ut X-ray med PAUT (Phased array). Mer effektivt. Stor økning av automatisering av sveiseprosessen.

Arve Sørgjerd

Contiga – Rune Vestbekken
Innlegg om EN 1090-2 (CE merking av bærende konstruksjoner i stål) innføring og etterlevelse samt utfordringene med ny verson som kom i 2018. Lav interesse og dårlige løsninger er dessverre ofte å se. Viktig å involvere brukerne for å få til god forståelse og etterlevelse. Krever ofte mye kompetanse både praktisk og teoretisk, – og ofte er det mangelfull oppfølging og kunnskap fra prosjekterende og sluttkunde. Størst utfordring ved montasjen – ute på byggeplass.

Rune Vestbekken

Oppsummering ved Tone M. Lindberg Grøstad, Maskingrossistenes Forening
Norsk industri tør å satse, – og det er mye kompetanse å vise til. Viktig å kunne være i front slik at man kan konkurrere internasjonalt. Meget imponert over alle som har vært med å bidra. Norsk industri er klar til å møte konkurransen. Norske bedrifter kjenner kravene og greier å gjennomføre med lavere kostnader enn lavkostland. Arenaer hvor man møter leverandører, produsenter, undervisning viktig er og alle kan lære noe.

Tone M. Lindberg Grøstad