HTS – Lars Harvik
Produsent av koblinger til avanserte hydraulikksystemer for bl.a. subsea. Smallbore tubing i bl.a. inconel Nitronic 50, duplex, superduplex og 316L
Kom med forslag til løsning – utfordre medarbeidere
Utvikle produksjonsprosessen – ta med alle ledd for å få de beste og lureste løsningene.
Sveiserne er med i prosessen. Leveranser av produkter både til subsea og romfart.
Automatisering og robotisering effektiviserer og øker kvaliteten. Dette fører igjen til nye kunder og nye oppdrag.

Lars Harvik – HTS

FeC – Kathrine Molvik
Grunderen og entreprenøren er en engasjert foregangskvinne. Hun jobber intenst for å få sveisefaget mer synlig hos myndigheter, politikere og i andre fora enn innad i sveisebransjen. Sveising blir neglisjert – «det skal jo bare sveises». Jobber for å få folk utenfor sveisebransjen til å skjønne at sveising gjøres på veldig mange produkter i hverdagen. Det er utrolig viktig å gjøre dette på rett måte ellers kan det gå riktig galt og bli veldig dyrt.
Ønsker å få politikerne til å skjønne hva som trengs for å øke kompetansen og få gode utdanningsmodeller til sveisere, sveiseledere, sveiseinspektører og sveiseingeniører.

Kathrine Molvik

Anders Snortingsmoen – Spesialrådgiver innen sikkerhet, beredskap, kriseledelse Sikkerhetsledelse AS
Vær forberedt – hva kan skje i verste fall?
Alle gjør feil før eller siden – da må man ha en plan for å korrigere.
Hva er det verste som kan skje på en bedrift? – En brann? – Alvorlig sykdom? Miste kompetanse? Ingen er uerstattelig – ulykker og uforutsette hendelser skjer. Ha en plan og tenk igjennom på forhånd. Den som er flinkest til å reagere raskt når krisen inntreffer får utført noe. Kan ikke planlegge seg ihjel. Viktig å være på alerten og ta ansvar, – alt er bedre enn handlingslammelse og engstelse for å gjøre noe galt.

Anders Snortingsmoen

TESS – Erik Jølberg
Kundene har makta
Kundene skal komme tilbake – ikke produktene
Fagfolk på begge sider
Representert i 6 land – 136 steder i Norge – følg kunden der hvor han er
Kunsten å innrømme at du har feil når du er overbevist om at du har rett
Med sannhet og ærlighet skal relasjoner bygges
Hvis du er tvil om noe er godt er godt nok – så er det nok ikke det.
Størst på slanger og sveis
VAP analyse Value – Adding-Person

Erik Jølberg – TESS

Johar Mæhle – Worley Parsons Rosenberg
Svesing av superduplex. 1988-2019. Fra starten med dekkede elektroder, så TIG, PulsMIG/MAG i kombinasjon til effektiv Pulverbue der det er mulig. TIG har blitt utviklet videre til bl.a. Tip TIG. Pulsmig har gjennomgått kvantesprang i utvikling med nye programmer og mekanisert/halvautomatisert orbital metode.
One way to zero harm
Viktig med ledelses involvering. Opplæring og kompetanseheving av in-house personell er essensielt.
Mange praktiske tips og erfaringer for å møte krav i ulike specér ble belyst.

Johar Mæhle – Worley Parsons Rosenberg

Aker BP – Kristian Eriksen
Bakgassproblematikken i forbindelse med sveising av superduplex og titan. Testet ut med sveising med bruk av bakgass med ulik mengde oksygen. Sjekket mekaniske egenskaper og misfarging på baksiden av sveisen.
Mekaniske tester som strekk, charpy og hardhet var mer eller mindre upåvirket ved bruk av dårlig bakgass med mye oksygen. Så ble det korrosjonstesting: kritisk pitting temperatur testing i simulert sjøvann – overraskende nok var det her heller ikke noen tendens til at resultatene ble dårligere ved bruk av dårlig bakgass.
Så testing i simulert brønnstrøm. Tendensen her er den samme, ingen klar indikasjon til at bakgassen ødelegger resultatet og korrosjonsmotstanden. Eneste som ga dårlig resultat var totalt manglende bakgass.

Kristian Eriksen – Aker BP

OFIR – Ove Johan Aklestad.
Opplæringskontor for industrifag i Rogaland. En av de største opplæringsbedrifter med 650 lærlinger. God rekruttering til TIP i Rogaland, stabilt og forutsigbart inntak av lærlinger. Industrifagene har høy status, også mye voksne læringer. Unngå negative medieoppslag, og heller skape muligheter ved samarbeid og framtidsrettet aktivitet. Mange store medlemsbedrifter i området som bidrar, og satsing på utvikling av skoler bl.a. ved spleiselag for å investere i moderne maskiner, CNC maskiner, roboter og utstyr gjør at man lykkes. Utdanning av lærlinger med oppdatert kompetanse.

Ove Johan Aklestad – Ofir

Sveiskoordinering – Eddie Flatås
NS ISO 14731 – NS ISO 3834
Kompetent personell som utfører koordineringsoppgaver innen sveising, kan være flere i bedriften. Det er alt fra sveiseingeniøren, formann, innkjøp, NDT og inspektører etc – NORSOK M-601 har en tabell med eksempler på alle som er involvert Det kreves også en opplæringsplan for sveisekoordinatorer. Holdning i bedriften er alfa og omega, – gjelder hele linjer fra ledelsen til sveiseren. Viktig å huske på at når det sette ut produksjon til underleverandører så har man fortsatt det samme ansvaret og da må det følges opp at alle har samme forståelsen av krav og kvalitet.

Eddie Flatås

Sole Solutions AS – Fra Lodding til TIG og Lasersveis – Thor Einar Braathen
Et industrieventyr fra Sigdal. Leverer bl.a. til produsenter av varmtvannsberedere og varmevekslere. Produksjon av bl.a rørspiraler og  egenproduksjon av rør opp til 38m som ble bøyd til spiraler. Etterhvert endte det opp med Lasersveis til rørproduksjon. Ingen reklamasjon ennå! 100 000 orbitalsveis stusser pr år. Lasersveis har fugefølger, testes med Eddy Current. Det er automatisk sortering av defekt rør. Sveiser med høye hastigheter og vil gjerne øke dette, ny Laser blir installert i 2019.

Thor Einar Braathen

Inrotech – Robot sveising – Morten Arndal Nielsen
Spin-off fra Lindoe verft. Lager alt fra store kraner og små roboter. To hoved teknologier; Senslogic – for kilsveiser og Weldlogic for buttsveiser. Enkel betjening – ingen programmering med Rød/grønn knapp. Baseres på 3D scanning av fugen som planlegger sveisen. Roboten kalkulerer hele sveisen – operatøren kun trykker på grønn knapp som starter sveising. På weldlogic kalkuleres også hele sveisen etter scanning av fugen. Gjelder flerlags buttsveiser, også brukt på en krabbe for pipesveising. Skreddersydde løsninger til bl.a. vindmøller, oil&gas, rørlegging etc etc. Alle utstyr har kamera og modem for enkel kommunikasjon hvis det er noen utfordringer.

Morten Arndal Nielsen

Middag med utlodning og utdeling av NSF ærespris.

Mange av leverandørene hadde gitt flotte gaver til utlodning og flere av gjestene fikk med seg en fin overraskelse hjem, det var sveisemasker, tenger, verktøy og til og med sveisemaskiner.

Leverandørene hadde med mange flotte gaver for utlodning

I tillegg ble det utdelt NSF ærespris til en person som har utmerket seg spesielt i forhold til det sveisetekniske faget. Denne prisen deles ikke ut hvert år, men i år hadde NSF funnet en verdig kandidat. Æresprisen gikk til Lars Magne Haldorsen fra Equinor. Vi gratulerer!

Lars Magne Haldorsen

Lars Magne Haldorsen