Det har lenge vært et ønske og behov for å standardisere de ulike kundespesifikke kravene til sveising av trykksatte komponenter for Subsea. Hvert oljeselskap har hatt sine regler og i tillegg har engineeringsfirmaene lagt til sine krav.

For Fabrikatørene er dette blitt en skog av ulike krav som det har vært utfordrende å navigere i. For Operatørene har det også medført at prosjektene blir dyrere og får lengre leveringstid da det bl.a. er mange sveiseprosedyrekvalifikasjoner som må kvalifiseres om og om igjne med nesten samme innhold. DNV GL har innvitert til et Joint Industry Project hvor aktørene selv er med og bestemmer seg for en felles praksis som etterhvert skal kunne erstatte alle de ulike kundespesifikasjonene.