Etter et langt hvileskjær er vi endelig tilbake. Vi har savnet dere og det er med stor glede NSF avd. Hordaland ønsker velkommen til en høstversjon av Sveis og Materialdagen, 7. oktober.

Teknologi og innovasjon står sentralt i det grønne skiftet og det gjen- speiles også i det dagsaktuelle programmet. Ny kunnskap, nettverks- bygging og sosialt samvær står som alltid på agendaen.

Se info om program og påmelding nedenfor: