NSF hederspris kan deles ut til personer som har utmerket seg med en innsats for forbundet. Under SMART Sveis ble det delt ut hele tre hederspriser. 

Hedersprisen til NSF henger høyt og for å motta den må personen ha utmerket seg med sin insats og være et forbilde for andre. Det er slett ikke hvert år at prisen blir delt ut, men på årets festmiddag under SMART Sveis ble det delt ut hele tre hederspriser!

Andreas Holand kunne dessverre ikke være med på middagen, så han fikk prisen tildelt allerede i går. Under middagen tok NSF direktør Dag Syvertsen ordet fra scenen og sammen med hovedstyreleder Erik Fusdahl utdelte de hederspris til Leif Nordal og Helge Aaby som begge har en lang karriere i NSF og har bidratt langt utover det som kan forventes. Forsamlingens applaus understreket at det var stor enighet om at det var verdige mottakere av prisen.