– TESS er allerede størst i Norge på sveisprodukter, tjenester og tilsett. Vi tror likevel potensialet er større og har som mål å doble omsetningen i dette segmentet, sier Erik Jølberg, daglig leder av TESS as.

– Her har markedet et stort potensial for å bli mer profesjonelt og kundene har behov for tilbydere med større bredde og kunnskap i sortimentet, sier Lier- gründeren.

TESS etablerer nå kraftsentre for sveis over hele landet og tydeliggjør profileringen av de servicesentrene som allerede har et basisutvalg av sveiseprodukter- og tjenester. Kraftsentrene er ytterligere forsterket med opplæringstjenester, automatisering og roboter, service, reparasjoner etc.

– Både gjennom en målrettet satsing og strategiske oppkjøp av firmaer som har en sterk posisjon innen sveis, ønsker vi å doble omsetningen vår på i dette markedet, sier Erik Jølberg. I 2018 omsatte TESS sveiseprodukter- og tjenester for ca. 250 millioner kroner. Innen 2020 er målet å doble dette til 500 millioner kroner.

De hel- og deleide firmaene JD Sveiseservice og Eiva SAFEX er begge med på å forsterke TESS sveisesatsing. De to siste oppkjøpene som skal bidra til å styrke posisjonen er Knut Simonsen AS i Stavanger og Wangen Sveis og konsulenttjenester as i Bergen.

– Vi skal øke omsetningen innen forbruk- og tilsett-materialer, det vi kan kalle «melk og brød». I tillegg er hovedsatsingsområdene tjenester innen service, reparasjoner, automatisering og robotisering. Her er JD Sveiseservice og Eiva SAFEX viktige aktører, sier Erik Chapman, direktør for sveis i TESS.

I innlegget på konferansen Smart Sveis 2019 i regi av Norsk Sveiseteknisk Forbund understreker Erik Jølberg betydningen av å skape gode møteplasser for sveisekunder og leverandører.

– Vi blir bedre sammen, våre kraftsentre skal sørge for det kundene trenger, men også koble dem med leverandører og tilby kurs og opplæring, forteller TESSeieren. Grunnlaget er allerede lagt av varer, tjenester og gass i Bergen, Skien, Lier/Drammen og Oslo. Flere er under planlegging. Sveisehusene, med basisutvalget, finnes på et flertall av de 136 servicesentrene over hele landet.

Kontakt:

Erik Jølberg, eier,

Tlf.: 32 84 40 12

Epost: ej@tess.no

Eller Erik Chapman, TESS as,
Erik.chapmann@tess.no
Mobil: 415 51 253

Fakta om TESS og sveis:

TESS omsatte for 3,1 milliarder kroner i 2018. Kjerneområdene er slanger og sveis med tilhørende tjenester til industrien samt vedlikeholdsprodukter og forbruksmateriell. Hos TESS får du sveisetjenester og service, kunnskap, kurs, møteplasser, kundeoppfølging, lagerhold, gass, robotisering, digitalisering, dokumentasjon. Vi har 136 servicesentre fra nord til sør og 50 distribusjonssentre for gass.